The World of Hans Zimmer – Krakow 2019

[MOŻESZ RÓWNIEŻ PRZECZYTAĆ TEN ARTYKUŁ PO POLSKU / YOU CAN ALSO READ THIS ARTICLE IN POLISH]

 

The tour ‘The World of Hans Zimmer – A Symphonic Celebration’ kicked off its planned concerts for this 2019 on Sunday, March 17 at the Tauron Arena in Krakow (Poland), and Paulina Merz, who attended the concert, tells us her impressions about the show, in this article written for SoundTrackFest

 

THE WORLD OF HANS ZIMMER - KRAKOW - 17th MARCH 2019

The World of Hans Zimmer concert lasted three hours with a twenty minutes long intermission. All seats at Tauron Arena Krakow were sold out. The concert started at 7 pm and Gavin Greenaway, who conducted the orchestra, appeared on the stage. At the beginning of the concert, there was an intro from The Dark Knight. It started with a flash of lights and spectacular sounds of percussion. This version was slightly different from the original one. Finally, after about six or seven minutes, there was the last explosion of light and the batman logo with the concert’s title – The World of Hans Zimmer appeared on the screen.

 

Hans Zimmer was physically absent during this concert, but he let the audience meet him in a different way. He recorded some short entries in his own studio and they were displayed during the concert. He was a host and he talked to different people he knew himself and co-worked with. He chatted with Ron Howard, Nancy Meyers and Lebo M. He also told some facts about his soundtracks.

 

It was hard to choose which suites were the best. Hans Zimmer handpicked his soundtracks and they were well-balanced. He used dark, hard tones such as The Dark Knight suite or Rush. Then, he mixed it with some ballads which were really melancholic and peaceful as in The Holiday, Pearl Harbor or Mission: Impossible II. There were moments of mystery and sacral themes during a fifteen minutes long suite from Da Vinci Code. After the intermission, he moved to the world of animated movies like Madagascar, Spirit, Kung Fu Panda or The Lion King. Finally, there was time for completely different sounds and genres, such as soundtracks from Gladiator, Inception or Pirates of the Caribbean.

 

Below, I describe those soundtracks which attracted me most.

 

Suite from Da Vinci Code It lasted about fifteen minutes and it was divided into three parts. Sounds of a soprano singer and a choir gave the audience goosebumps. There were also mysterious visualizations connected with the main theme of the film. Everything seemed to be unrealistic and one could feel at Tauron Arena Krakow as at the place of worship.

 

Suite from The Lion KingDisney movies are not only for kids. It is proved that many adults are affected by these films. The suite from The Lion King was really touching and it was also divided into three completely different parts. The first one was extremely moving while Pedro Eustache was playing his flute. Then, there was some tension and the intensity of instruments made this piece more frightening. Finally, there was a part which consisted of vocals and typical African tones. That moment was the most cheerful one.

 

Suite from GladiatorFor me, it was the best part of the concert. This suite was divided into three parts. The first and the third ones were completely taken by Lisa Gerrard and her voice. Even if her high notes were no longer as brilliant as they had been before, I must admit that there was something enchanting and hypnotizing in her voice and in the way she performed. I have never heard such deep, low notes sung by female singer.

 

 

Inception – TimeI could not imagine this piece without Hans Zimmer playing the piano. He was not present at Tauron Arena Krakow physically, but we could see him on a big screen while he was playing the main theme of Time. As soon as Hans Zimmer appeared on the screen, the audience gave him ovations. That was a completely new experience. We heard the piano and saw the orchestra playing this piece with “virtualHans.

 

The World of Hans Zimmer – A Symphonic Celebration is a show worth seeing. Hans Zimmer does not only focus on the quality of sounds and orchestral arrangements, but he also creates a well-balanced program with visual effects, such as enormous screens, proper visualizations, extracts from films and play of lights. If I had an opportunity to attend it one more time, I would do it again!

 

 

Article by Paulina Merz

 (Know more about Paulina here)

            

OFFICIAL SETLIST

 

FIRST HALF

 • The Dark Knight (intro)
 • King Arthur
 • Mission: Impossible II
 • Pearl Harbor
 • Rush
 • The Da Vinci Code

 

INTERMISSION (20 minutes)

 

SECOND HALF

 • Madagascar
 • Spirit – Stallion of the Cimarron
 • Kung Fu Panda
 • The Lion King
 • The Holiday
 • Hannibal
 • Gladiator
 • Inception
 • Pirates of the Caribbean

 

THE WORLD OF HANS ZIMMER - KRAKÓW - 17 MARCA 2019


Koncert “The World of Hans Zimmer” trwał trzy godziny z dwudziestominutową przerwą. Wszystkie miejsca w Tauron Arenie zostały wyprzedane. Koncert rozpoczął się o 19, gdy na scenie pojawił się dyrygent – Gavin Greenaway. Na samym początku rozbrzmiało intro z Mrocznego Rycerza. Słyszalne były dźwięki bębnów oraz co jakiś czas widoczne były błyski świateł. Ta wersja różniła się nieznacznie od oryginalnej. W końcu po upływie mniej więcej siedmiu minut, nastąpiła eksplozja świateł i dźwięków, a na wielkim ekranie pojawiło się logo Batmana z tytułem koncertu – The World of Hans Zimmer.

 

Niestety Hans Zimmer nie był obecny podczas tego wydarzenia, ale pozwolił publiczności spotkać się ze sobą w nieco inny sposób. Nagrał kilka krótkich filmów w swoim studiu, które były wyświetlane pomiędzy utworami. Był jak konferansjer i prowadził rozmowy z różnymi ludźmi z branży, których znał, i z którymi współpracował. Rozmawiał z Ronem Howardem, Nancy Meyers i Lebo M. Opowiadał także różne historie na temat jego ścieżek dźwiękowych.

 

Ciężko było wybrać najlepszą suitę. Hans Zimmer dołożył wszelkich starań, aby zróżnicować wybrane przez niego utwory. Wykorzystał mroczne i ostre brzmienia z filmów tj. Mroczny Rycerz czy Wyścig. Przeplótł to z kilkoma balladami o melancholijnym i spokojnym charakterze jak Holiday, Pearl Harbor czy Mission: Impossible II. Ponadto posłużył się bardziej tajemniczym i sakralnym motywem w suicie z Kodu da Vinci. Po przerwie przeniósł nas w świat filmów animowanych, tj. Madagaskar, Mustang z Dzikiej Doliny, Kung Fu Panda czy Król Lew. W końcu zaskoczył nas zupełnie innymi dźwiękami i gatunkami, wykorzystując motywy z filmów: Gladiator, Incepcja i Piraci z Karaibów.

 

Poniżej opisałam te utwory, które zrobiły na mnie największe wrażenie.

 

Suita z Kodu da Vinci trwała około piętnastu minut i była podzielona na trzy części. Publiczność miała dreszcze podczas śpiewu solistki i chóru. Oprócz muzyki, na ekranie pojawiały się tajemnicze wizualizacje powiązane z głównym motywem filmu. Wszystko wydawało się tak nierzeczywiste, że można było poczuć się w Tauron Arenie jak w miejscu kultu.

 

Suita z Króla Lwafilmy Disneya nie są tylko dla dzieci, o czym świadczy fakt, że wielu dorosłym kręci się łza w oku podczas tych animacji. Suita z Króla Lwa była naprawdę poruszająca i składała się z trzech, zupełnie różnych części. Pierwsza okazała się bardzo wzruszająca, gdy na scenie pojawił się Pedro Eustache grając na swoim flecie. Później nastąpił moment, w którym napięcie rosło. Natężenie instrumentów sprawiło, że utwór przeobraził się w bardziej przerażający. W końcu usłyszeć można było ostatnią część, która składała się głównie ze śpiewu i iście afrykańskich rytmów. Tym razem nastrój zamienił się ze strasznego w radosny i pełen życia.

 

Suita z Gladiatora dla mnie to najlepszy moment koncertu. Suita również podzielona na trzy części. Pierwsza i trzecia zostały całkowicie zagarnięte przez Lisę Gerrard i jej głos. Ciężko nie zauważyć, że jej wysokie rejestry nie są już tak niesamowite jak kiedyś. Jednak muszę przyznać, że jest coś czarującego, wręcz hipnotyzującego w jej głosie i sposobie w jaki zachowuje się na scenie. Nigdy nie słyszałam tak głębokich, niskich dźwięków śpiewanych przez kobietę.

 

 

Incepcja – Timenie wyobrażałam sobie tego utworu bez Hansa Zimmera grającego na fortepianie. Nie było go fizycznie w Tauron Arenie, ale mogliśmy go zobaczyć na wielkim ekranie, podczas gdy grał główny motyw z Incepcji – Time. Gdy tylko pojawił się na telebimie, publiczność nagrodziła go gromkimi brawami. To było zupełnie nowe doświadczenie – widzieć jak orkiestra gra utwór z “wirtualnym” Hansem.

 

The World of Hans Zimmer – A Symphonic Celebration to show warte zobaczenia. Hans Zimmer skupił się nie tylko na jakości dźwięków i aranżacjach dla orkiestry, ale stworzył również dobrze zbalansowany program z niesamowitymi efektami wizualnymi, takimi jak wielkie ekrany, dopasowane wizualizacje, fragmenty z filmów oraz gra świateł. Gdybym miała możliwość uczestniczenia w tym koncercie jeszcze raz, bez wahania bym się tego podjęła!

 

 

Artykuł Pauliny Merz

(Dowiedz się więcej o Paulinie tutaj)

            

OFICIALNA SETLISTA

PIERWSZA POŁOWA

 • Mroczny Rycerz (intro)
 • Król Artur
 • Mission: Impossible II
 • Pearl Harbor
 • Wyścig
 • Kod da Vinci

 

PRZERWA (20 minut)

 

DRUGA POŁOWA

 • Madagaskar
 • Mustang z Dzikiej Doliny
 • Kung Fu Panda
 • Król Lew
 • The Holiday
 • Hannibal
 • Gladiator
 • Incepcja
 • Piraci z Karaibów